Czy czytelnicy (i ci, co się jeszcze wahają) są gotowi do gry?

Policzmy: pierwsza edycja naszej gry odbyła w roku szkolnym 2013/2014, druga w roku 2014/2015, trzecia w roku 2015/2016. Tymczasem zaczął się już na dobre rok szkolny 2016/2017 – zatem wszystko prowadzi do wniosku, że
czas zacząć 4. edycję gry czytelniczej Między nami czytelnikami!

Od początku naszą zabawę opisywaliśmy za pomocą dwu mott. Jedno jest piękne i wyrafinowane (bo pochodzi spod pióra naszej noblistki) – „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. Drugie natomiast jest nieco mniej wyrafinowane i prawdę mówiąc trochę robocze (bo wymyślone przez nas), ale za to przydatne, ponieważ mówi o tym, co chcemy przez nasze działanie osiągnąć – „Niech czytający wciągnie w świat książek nieczytającego i razem coś zrobią”.

Można powiedzieć, że poprzez te dwa motta widzimy sens całej naszej gry czytelniczej, bo:

(a) czytanie to najpiękniejsza zabawa,
(b) niestety nie wszyscy o tym wiedzą,
(c) czytający i nieczytający żyją obok siebie i nawet się przyjaźnią,
(d) niech zatem jedni wciągną drugich w czytelniczą zabawę!

Proste, prawda? Wystarczy stworzyć odpowiednie warunki, żeby im się chciało. Dlatego zadania w naszej grze mają wyzwalać
w uczniach chęć do działania. Ciche czytanie dla przyjemności, choć najlepsze, jest bowiem mało widoczne. Można co prawda coś tam wyczytać z twarzy pogrążonego w literaturze fana, jakąś błogość, wymowny półuśmiech, zmarszczone czoło, ale – mówię szczerze – ktoś, kto nie czyta, zupełnie tego nie doceni, a nawet nie zauważy.

Dlatego w każdym zadaniu ważne były dotąd i będą nadal aspekty widowiskowy i propagandowy. Skoro mamy pokazać,
że czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, to niech to rzeczywiście będzie widoczne!

Z drugiej strony gra czytelnicza to zabawa z książkami, wciąganie w literaturę. Musimy zatem zadbać także o to, żeby nie była to pusta zabawa. Dlatego zawsze punktem wyjścia do realizowanego zadania będzie literatura (albo książki, bo może nam przyjść kiedyś do głowy fantazja skorzystania na przykład z książki kucharskiej – bywamy pod tym względem nieprzewidywalni).

W tej edycji, podobnie jak w poprzednich, przewidujemy trzy zadania. Na realizację każdego będzie zwykle około 4–5 tygodni (czasem więcej, czasem mniej, staramy się uwzględnić przerwy świąteczne i zróżnicowane terminy ferii). Pierwsze zadanie ogłosimy 24 października. Ostatnie w marcu 2017 r., aby rozstrzygnąć całą grę do końca maja.

W grze biorą udział zespoły klasowe, które wybierają dla siebie nazwy. Zespoły zgłasza nauczyciel języka polskiego
(na specjalnym formularzu).

Pobierz formularz zgłoszeniowy – doc

Za każde zadanie, tak jak w poprzednich edycjach, będziemy przydzielać punkty – kapsle Między nami. Szczegóły punktowania oraz regulamin gry można znaleźć w zakładce „O grze”.

Aby zgłosić swoją klasę (lub klasy), należy wypełnić odpowiedni formularz i odesłać go pod adresem e-mail czytamy@gwo.pl
do końca listopada (można to zrobić razem ze sprawozdaniem z wykonania pierwszego zadania).

Nauczycieli, którzy dotąd nie brali udziału w grze, zapraszamy do prześledzenia przebiegu zeszłorocznej edycji.

Zachęcamy do zgłaszania się i życzymy miłej zabawy.