Wielki atlas czytelnictwa

Często można usłyszeć: „współczesna młodzież nie czyta książek!”. Prawda to czy fałsz?

Czy młodych ludzi niechętnie sięgających po książkę jest więcej? Trudno powiedzieć. Chcieliśmy sprawdzić co innego –
i do pytania o czytelnictwo wśród młodzieży podeszliśmy pozytywnie, wciągając w grę. Jako GWO – wydawnictwo edukacyjne – wiemy, że przez zaangażowanie w zabawę można osiągnąć znacznie więcej. Na początek zadaliśmy uczniom szkół podstawowych i gimnazjów pytanie „co czytacie?”. Trudno o lepszą chwilę do poruszenia takiej kwestii niż lekcja języka polskiego. Dlatego poprosiliśmy nauczycieli polonistów o zaaranżowanie jednej ze swoich lekcji w taki sposób, żeby uczniowie mogli się na niej swobodnie wypowiedzieć o tym, co lubią czytać, a do tego zdecydowali wspólnie, które książki chcieliby wyróżnić.

W ten sposób powstały rankingi najchętniej czytanych przez młodzież z całej Polski książek. Naprawdę z całej Polski – z wielkich miast i najmniejszych miejscowości, z dużych i małych szkół, z przepełnionych, 30-osobowych klas i z tych składających się z zaledwie kilku uczniów!

Klasowe rankingi ulubionych książek zebraliśmy i przeliczyliśmy, a wymienionym lekturom przyznaliśmy punkty od 10 za pierwsze miejsce do 1 za dziesiąte. I na koniec pogrupowaliśmy wyniki według województw, z których pochodziły.

Tak powstał Wielki atlas czytelnictwa, który przedstawiamy poniżej. Obok mapy zamieszczone są tytuły najchętniej czytanych przez młodzież książek.

Po najechaniu kursorem na każde z województw wyświetli się ranking najchętniej czytanych w danym regionie książek. Po kliknięciu na województwo otworzy się spis klas, które biorą udział w grze. Każda klasa, która stworzyła ranking, otrzymała
10 kapsli Między nami.

Stopień oryginalności wykonanego zadania nie miał na tym etapie znaczenia. W zadaniu chodziło nam o sprowokowanie sytuacji, w której będzie można swobodnie rozmawiać o ulubionych książkach. Kolejny krok – stworzenie rankingu – oznacza zajęcie stanowiska, a to jest już duży sukces.

Dlatego wszyscy otrzymali jednakową liczbę punktów za wykonanie zadania… ale na marginesie musimy dodać, że forma niektórych rankingów godna jest zapamiętania – dlatego obiecujemy: inwencja i pomysłowość zostaną zapamiętane i w kolejnych etapach mogą działać na plus.

Prosimy sprawdzić, czy wszystkie klasy zostały przez nas odnotowane i czy odpowiednio przyznaliśmy punkty. Przysłanie rankingu = 10 kapsli MN. W wypadku zauważenia niezgodności (w trakcie spływania zgłoszeń mieliśmy dwukrotnie przepełnioną skrzynkę odbiorczą i raz hulał huragan Ksawery), prosimy o sygnał e-mailowy pod adresem czytamy@gwo.pl.