Zadanie nr 2, czyli miksujemy

Pora na następne zadanie w naszej grze czytelniczej. W poprzednim przypomnieliśmy nieco zapomnianą XIX-wieczną formę ekspresji artystycznej – żywy obraz. W relacjach z wykonania zadania było widać wiele zapału, pomysłowości i radości tworzenia. Zatrzymane w obiektywie sceny w wielu wypadkach mogli zobaczyć inni uczniowie i w ten sposób informacja o tym, że czytanie to inspirująca zabawa, poszła w świat. A o to nam właśnie chodzi (no i oczywiście o zabawę przy książce).

Tym razem przeskoczymy cały wiek pary i elektryczności oraz ponad połowę burzliwego XX stulecia i wykorzystamy do popularyzacji czytania nowszą formę ekspresji. Można ją nazwać miksem albo fuzją, albo prościej – połączeniem. Anglicy używają na taką formę nazwy mashup, głównie na określenie połączenia dwóch utworów muzycznych w taki sposób, aby powstała z nich nowa spójna całość.

My w naszej grze nie wykorzystamy utworów muzycznych, tylko książki. I nie całe, ale ich fragmenty, motywy, bohaterów lub inne składniki utworu (np. charakterystyczny opis krajobrazu z jednej książki oraz bohatera innej) – w taki sposób, aby stworzyć z tego nową formę artystyczną. Może to być krótkie opowiadanie, komiks, malowidło, przedstawienie, film, flash mob… Słowem – wszystko, co biorące udział w grze drużyny uznają za odpowiednie do przedstawienia swojego pomysłu.

Jak zwykle druga część zadania polega na wykorzystaniu wykonanego dzieła do promocji czytelnictwa. W poprzednim razem wiele drużyn zapomniało o tym, a przecież na tym polega nasza misja – pokazać innym (czyli osobom spoza grupy uczestników), że książka może być źródłem dobrej zabawy. Im więcej osób się o tym dowie, tym lepiej.

Podsumowując, zadanie polega na:

  1. stworzeniu mashupu, czyli połączenia wybranych elementów przynajmniej dwóch różnych utworów literackich, tak by powstała nowa sensowna całość (forma jest dowolna),
  2. wykorzystaniu stworzonego dzieła do promocji czytelnictwa (ważne – poza grupą biorącą udział w zabawie).

Jako że zbliża się termin pierwszych ferii, które w różnych województwach przypadają na różne okresy i zakończą się pod koniec lutego – odpowiednio wydłużymy czas realizacji tego zadania. W ten sposób każda z drużyn będzie mogła rozplanować działania i zdążyć z ich wykonaniem do rozpoczęcia swoich ferii albo zacząć pracę po zimowej przerwie.

Na prace oraz Sprawozdanie z wykonania zadania nr 2 z dokumentacją zdjęciową lub filmową czekamy do 6 marca 2017 roku, jak zwykle pod adresem czytamy@gwo.pl.

 

Powodzenia (a przy okazji udanych ferii zimowych)!

Zespół Między nami czytelnikami